QUETZAL

Charles
Odpovídá do ~4h
Nízké procento přijetí

osoby: 10
Počet lůžek: 8
Kajuty: 3
09h00 / 17h00
14,2 m
Se skipperem

Tato loď v roce 2016 obdržela certifikát od společnosti Samboat
Loď a její vybavení zkontroloval místní referent Samboat

Více o Bénéteau First 456 - 2015

Automatický překlad

Pronajměte si 14metrovou plachetnici a jejího kapitána na plavbu dle vlastního výběru! S rodinou nebo přáteli se pohybujete zcela bezpečně v zákonném rámci, pod dohledem licencovaného, zkušeného a pojištěného kapitána pro tuto činnost. Nejsou od vás vyžadovány žádné speciální znalosti. Je to vaše dovolená a po dobu pronájmu je to vaše loď. Na palubě jste jako doma! VAŠE LOĎ Jde o 14metrovou šalupu postavenou

Pronajměte si 14metrovou plachetnici a jejího kapitána na plavbu dle vlastního výběru! S rodinou nebo přáteli se pohybujete zcela bezpečně v zákonném rámci, pod dohledem licencovaného, zkušeného a pojištěného kapitána pro tuto činnost. Nejsou od vás vyžadovány žádné speciální znalosti. Je to vaše dovolená a po dobu pronájmu je to vaše loď. Na palubě jste jako doma! VAŠE LOĎ Jde o 14metrovou šalupu postavenou loděnicemi Bénéteau podle plánu německého Frerse. Vynikající plavební výkon (zejména proti větru), plynulé pohyby, teplé kování, dřevěný interiér (teak), velkorysé kování, kompletní šatní skříň (spinakr, lehký genoa, stabilizační plachta), týková paluba, solární panely, plošina, koupelna se žebříkem, stůl v kokpitu, motorizovaný člun, atd... Efektivní a komfortní: ohřívač vody, vodník, lednice 220 litrů, multifunkční mikrovlnná trouba, pračka, elektrické WC, kuchyňské náčiní a nádobí pro 8 osob atd.). Bezpečnostní a navigační vybavení je mnohem lepší, než požadují předpisy: 8místný raft, VHF ASN, nouzový maják, záchranné vesty s automatickým spouštěním, radar, autopiloti, čtečka map, větrná korouhvička/elektronický anemometr atd... Tato jednotka byla zrekonstruována v roce 2015. Obytný prostor byl zvětšen: strážní stanoviště pod novou střechou, zvětšení salonu, výzbroj, čalounění, nové lůžkoviny atd. ŽIVOT NA PALUBĚ Vy těžíte z výhod vlastníka, aniž byste přebírali nevýhody. Na palubu pozvete lidi podle svého výběru. Uspořádejte si život na palubě, jak uznáte za vhodné. Rozhodnete se prodloužit nebo zkrátit zastávky, upravit program. V závislosti na počasí a trase lze zvážit noční navigaci, která vám umožní déle si užívat mezipřistání a kotviště. Celková kapacita spaní a bezpečnostní vybavení lodi umožňuje přijetí 8 osob při námořní plavbě a 10 osob při pobřežní plavbě. Pro úspěch vaší plavby, pro vaše pohodlí a pro zachování soukromí vás však Quetzal a jeho kapitán zvou, abyste se omezili na čtyři osoby a použili 2 ze 3 kajut. Ceny jsou také studovány, aby byla privatizace lodi přístupná páru s dítětem (dětmi), 2 párům přátel atd... Vítány jsou však skupiny nebo rodiny do 6 osob. V tomto případě jsou tři dvoulůžkové kajuty a předsunuté toalety vyhrazeny pro vaše výhradní použití. Poté bude požadován příplatek ve výši 10 % z částky pronájmu, která se platí na místě. V této konfiguraci používá kapitán lůžko v salonu, oddělené závěsem. Kapitán má na starosti manévr, navigaci a technickou údržbu lodi. Pokud si budete přát, podělí se s vámi o své znalosti v oblastech, které si vyberete: manévry, navigace atd... Podílí se na společných úkolech. Na kotvě vás vysadí na břeh a vrátí se, aby vás vyzvedl na procházku nebo na jídlo do restaurace. VÁŠ KAPITÁN Jachtingu se věnuji 35 let. Originálnější a pravděpodobně vzácnější, mám veškerou kvalifikaci vyžadovanou francouzskými zákony a všemi pojišťovnami. Jsem také pojištěn na občanskoprávní odpovědnost za tuto činnost do 10 milionů Euro. Jsem také schváleným trenérem v rámci kapitánského osvědčení 200 plachet, což je zatím jediný patent umožňující zajistit roli kapitána v právním rámci, na plachetnici k pronájmu nebo na plachetnici majitele. Pravděpodobně to není zárukou dobré nálady kapitána nebo jeho smyslu pro přívětivost, ale absence tohoto patentu vás při sebemenším incidentu vystavuje obrovským komplikacím. Kromě mých dovedností, zkušeností...a mé dobré nálady vás ujišťuji o naprosté diskrétnosti před, během a po vaší plavbě. Buď soudcem! Jsem vám k dispozici, abych odpověděl na všechny vaše otázky a lépe se poznali před naloděním. S pozdravem Charles. PROGRAM VAŠÍ PLAVBY Je sestaven podle vašeho přání as přihlédnutím ke složení vaší posádky. Počasí v létě a ve Středomoří zřídkakdy zmaří projekty, ale může vést k určitým úpravám. Před odjezdem to spolu probíráme. Můžete si vybrat, zda upřednostníte plavbu pod plachtami nebo čas strávený na kotvě. Vedu tě a radím ti, ale jsi to ty, kdo rozhoduje. Plachetnice není jen dopravní prostředek. Plavba pod plachtami může kormidelníkovi přinést stejně potěšení jako čtenáři thrilleru pohodlně ležícímu na palubě (knihovně na palubě). Lákají vás pláže s bílým pískem? Máte děti? Program je přizpůsobitelný ke spokojenosti všech. Milovník spánku? Budete otřeseni a naplněni. CENY UVEDENÉ V CENĚ PRONÁJMU Zahrnují pronájem plachetnice a jejího vybavení (motorový člun, rybářské potřeby, ploutve, masky, šnorchly atd.) a pojištění na více rizik. Pokrývá materiální škody způsobené na lodi nebo třetí osobě, jakož i újmu na zdraví utrpěnou nájemcem nebo způsobenou třetí osobě. Tyto ceny nezahrnují služby kapitána (220 EUR/den), jídlo pro celou posádku, palivo, případné přístavní nebo kotvící poplatky, poplatek za úklid (200 EUR), který je povinný, jakmile strávíte na palubě jednu nebo několik nocí. Povlečení a ručníky lze zajistit za 25 €/osoba/týden. Konečně, jak je uvedeno výše, při použití 3 kajut bude požadován příplatek ve výši 10 % z částky pronájmu. Tyto dodatečné náklady se platí na místě od prvního dne pronájmu.

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord !

VOTRE BATEAU

C'est un sloop de

Louez un voilier de 14 mètres et son capitaine pour la croisière de votre choix ! En famille ou entre amis, vous naviguez en toute sécurité dans un cadre légal, encadré par un capitaine breveté, expérimenté et assuré pour cette activité. Aucune connaissance particulière ne vous est demandée. Ce sont vos vacances et c'est votre bateau pendant la durée de la location. Vous êtes chez vous à bord !

VOTRE BATEAU

C'est un sloop de 14 mètres construit par les chantiers Bénéteau sur un plan de German Frers. Excellentes performances à la voile (notamment au près), mouvements doux, aménagements chaleureux, intérieur bois (teck), accastillage généreux, garde-robe complète (spi, génois léger, trinquette) pont en teck, panneaux solaires, plate-forme, échelle de bain, table de cockpit, annexe motorisée, etc...

Performant et confortable : chauffe-eau, dessalinisateur, réfrigérateur 220 litres, four micro-ondes multifonctions, lave-linge , WC électrique, ustensiles de cuisine et vaisselle pour 8 personnes, etc...).

L'Armement de sécurité et les équipements de navigation sont largement supérieurs à ce qui est exigé par la réglementation : radeau 8 places, VHF ASN, balise de détresse, brassières à déclenchement automatique, , radar, pilotes automatique, lecteur de carte, girouette/anémomètre électronique, etc...

Cette unité a été refaite à neuf en 2015. L'espace de vie a été agrandi : poste de veille sous un nouveau roof, élargissement du carré, armement, sellerie, literie neuve, etc..

LA VIE A BORD

Vous bénéficiez des avantages du propriétaire sans en assumer les inconvénients. Vous invitez les personnes de votre choix à bord. Vous organiser la vie à bord comme bon vous semble. Vous décidez de prolonger ou d'écourter les escales, de modifier le programme. Selon la météo et le parcours, la navigation de nuit peut être envisagée pour vous permettre de profiter plus longtemps des escales et des mouillages.

La capacité totale de couchage et l'armement de sécurité du navire permettent l'accueil de 8 personnes en navigation au large et 10 personnes en navigation côtière. Cependant, pour la réussite de votre croisière, pour votre confort et afin de préserver l'intimité de chacun, Quetzal et son capitaine vous invitent à vous limiter à quatre personnes et à utiliser 2 des 3 cabines. Les tarifs sont d'ailleurs étudiés pour rendre accessible la privatisation du bateau par un couple avec enfant(s), 2 couples d'amis, etc…

Toutefois, les groupes ou les familles jusqu'à 6 personnes restent les bienvenus.
Dans ce cas les trois cabines doubles et les toilettes avant sont réservées à votre usage exclusif. Un supplément de 10% sur le montant de la location à régler sur place vous sera alors demandé. Dans cette configuration le capitaine utilise une couchette dans le carré, séparée par un rideau.Le capitaine est en charge de la manœuvre, de la navigation et de l'entretien technique du bateau. Si vous le désirez, il vous fait partager ses connaissances dans les domaines de votre choix : manœuvres, navigation, etc... Il participe pour sa part aux tâches collectives. Au mouillage, il vous dépose à terre et revient vous chercher le temps d'une ballade ou d'un repas au restaurant.

VOTRE CAPITAINE

Je navigue depuis 35 ans. Plus original et sans doute plus rare, je possède toutes les qualifications exigées par la législation française et par toutes les compagnies d'assurance. Je suis d'ailleurs assuré en responsabilité civile pour cette activité à hauteur de 10 millions d'Euro.

Je suis en outre formateur agréé dans le cadre du brevet de capitaine 200 voile qui est, à ce jour, l'unique brevet permettant d'assurer le rôle de chef de bord dans un cadre légal, sur un voilier en location ou sur un voilier de propriétaire. Il n'est sans doute pas une garantie de la bonne humeur du capitaine ou de son sens de la convivialité mais l'absence de ce brevet vous expose à d'énormes complications au moindre incident.

En dehors de mes compétences, de mon expérience...et de ma bonne humeur, je vous assure une totale discrétion avant, pendant et après votre croisière. A vous d’en juger ! Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et faire plus ample connaissance avant d’embarquer. Bien cordialement, Charles.


LE PROGRAMME DE VOTRE CROISIERE

Il est établi selon vos souhaits et en tenant compte de la composition de votre équipage. La météo, en été et en Méditerranée, contrarie rarement les projets mais peut amener à quelques aménagements. Nous en discutons ensemble avant le départ. Vous choisissez de privilégier la navigation sous voile ou le temps passé au mouillage. Je vous guide et je vous conseille mais c'est vous qui décidez. Le voilier ne se résume pas à un moyen de déplacement. La navigation sous voile peut apporter autant de plaisir au barreur qu'au lecteur d'un polar confortablement allongé sur le pont (bibliothèque à bord). Êtes-vous attirés par les plages de sable blanc ? Avez vous des enfants ? Le programme est adaptable pour la satisfaction de tous. Amateur de sieste ? Vous serez bercés et comblés.LES PRIX INDIQUES DANS LES TARIFS DE LOCATION

Ils incluent la location du voilier et son équipement (annexe motorisée, matériel de pêche, palmes, masques, tubas, etc...) ainsi que l'assurance multirisques. Elle couvre les dégâts matériels causés au bateau ou à un tiers ainsi que les dommages corporels subis par le locataire ou causés à un tiers.

Ces prix n'incluent pas la prestation du capitaine (220€/jour), la nourriture de tout l'équipage, les carburants, les éventuelles taxes portuaires ou de mouillage, le forfait ménage (200€), obligatoire dès qu'une ou plusieurs nuits sont passées à bord. Les draps et serviettes de toilette peuvent vous être fournis pour 25 €/personnes/semaine. Enfin et comme indiqué plus haut, un supplément de 10% sur le montant de la location vous sera demandé si vous utilisez les 3 cabines. Ces frais annexes sont à régler sur place dès le premier jour de location.


Podrobnosti

Typ pronájmu : Se skipperem
Předběžný čas začátku a konce pronájmu: 09h00 / 17h00
Typ lodi: Plachetnice
Značka - Model : Bénéteau - First 456
Délka (m) : 14,2
Maximální kapacita : 10
Rok výroby : 2015
Kauce : (spravuje společnost Samboat)
Motor : 50hp
Palivo : Není zahrnuto v ceně
Značka - Model : Bénéteau - First 456
Záchranné vybavení : Offshore
Umístění : Přístav
Délka (m) : 14,2
Šířka (m) : 4,3
Ponor (m) : 2,4
Rok výroby : 2015
Maximální kapacita : 10
Kauce : (spravuje společnost Samboat)
Počet kajut : 3
Počet lůžek : 8
Motor : 50hp
Typ motoru : čtyřtakt
Počet motorů : 1
Typ paliva: Nafta
Zvířata jsou na palubě povolena : Ne
Palivo : Není zahrnuto v ceně
Používání :
 • Exkurzní den

 • Plavba

 • Regata


Vybavení

GPS
WC
Sprcha
Sonar
Spinakr
Sluneční stříška

Pohodlí

Sluneční stříška
Stůl
Ložní prádlo
Sprcha na palubě

Energie

Zásuvka 220V
USB zástrčka
Solární panel

Kuchyň

Vařič
Lednička
Mrazák
Dřez

Zábava

Schůdky
Vodní lyže
Vybavení pro rybaření
Brýle, šnorchl, ploutve
TV
Venkovní reproduktory

Navigace

GPS
Sonar
Spinakr
Elektrický kotevní naviják
Malý člun
Autopilot
Motor přídavného člunu
VHF
AIS

Hygiena

WC
Sprcha
Teplá voda
Zásobník na sladkou vodu
Koupelna
Odsolovací zařízení

Možnosti

Draps et serviettes de toilette
/ týden / osobu

Počet zákazníků, kteří tuto loď ohodnotili: 6

Nemoderované recenze – seřazeno od nejnovějších po nejstarší

 • Hélène
  24 srpen 2022
  Automatický překlad

  Le Quetzal est parfaitement équipé et entretenu par son skipper Charles. Son expérience et sa prudence nous ont de suite rassurés, aussi dans les tempêtes de ce mois d'août '22. Très éducatif pour nos ados : hisser les voiles, tenir la barre, ... dans le respect strict des consignes du skipper qui est d'excellente compagnie, très disponible pour nous conduire où bon nous semble. Top expérience!

  {{ commentTranslate }}

 • He
  Hervé
  26 srpen 2021
  Automatický překlad

  Nous avons passé une excellente semaine avec Charles. Il a été très pédagogue avec nos deux enfants 11 et 13 ans qui ont pu expérimenter la conduite d’un voilier de croisière et participer aux manœuvres. Une encyclopédie de la voile, voyageur au long cours qui sait partager sa passion avec ceux qui le souhaitent.

  {{ commentTranslate }}

 • Jean
  Jean
  15 červenec 2019
  Automatický překlad

  Nous avons passé 7 jours de rêve à bord de Quetzal en compagnie de Charles qui a parfaitement compris de quelle manière nous souhaitions passer ces jours en famille et qui a tout de suite su se montrer un hôte prévenant et avisé. Nous avons tous appris plein de choses en sa compagnie et nous ne pouvons que vivement le recommander. Ce beau bateau propre et bien entretenu convient parfaitement pour une sortie sportive ou une ballade aux gré des vents en famille de 4/5 personnes, idéalement 4 adultes. A refaire!

  {{ commentTranslate }}

 • Vi
  Virginie
  27 červen 2019
  Automatický překlad

  Journee extraordinaire, tous les ingrédients réunis beau bateau super skipper et lieu idyllique !

  {{ commentTranslate }}

 • Et
  Etienne
  19 červen 2019
  Automatický překlad

  Top avec Charles devenu Pot(e)

  {{ commentTranslate }}

 • Hubert
  Hubert
  03 září 2018
  Automatický překlad

  2 semaines à 5 en famille avec Charles sur Quetzal en Corse. Quetzal est un bateau formidable, chaleureux, marin et rapide. Très bien acastillé et remarquablement entretenu. C’est un bateau confortable qui a beaucoup de charme. Charles est accueillant et bon convive. On a passé de très bons moments ensemble. C’est un marin remarquable qui connaît parfaitement la mer, les mouillages , la météo et son bateau. On a beaucoup appris avec lui . Sérénité et grande confiance à bord. Il est très attentif au bien être de chacun. Un grand merci à Charles et à samboat pour un séjour qui restera inoubliable Hubert et Laetitia

  {{ commentTranslate }}


Informace o majiteli: Charles
Charles
Člen od 2015
Procento odezvy: 100 %
Doba odezvy: do 4 hodin
Jakými jazyky se domluvíte: Čeština
Průkaz totožnosti

✓ ověřeno

Telefonní číslo

✓ ověřeno

E-mailová adresa

✓ ověřeno

Od
601 / den