Princess 56 Flybridge - 2000

Navrhl Rostislav - Odpovídá do ~2 dní
Nízká míra přijetí

Princess 56 Flybridge - 2000


Navrhl Rostislav - Odpovídá do ~2 dní

Osoby: 6
1600 hp
18,1 m
2000
Se skipperem

Více o NateWhite

Text byl přeložen automaticky

Naše komerční luxusní jachta je k dispozici pro denní plavby i chartery od tří dnů v regionu Göcek & Fethiye. Máme 3 kajuty, včetně 1 hlavní ložnice s manželskou postelí, vlastní koupelnou, TV a hudebním systémem a 2 dvoulůžkových kajut, které lze přeměnit na dvoulůžkové kajuty se společnou koupelnou. (Naše posádka má vlastní zadní kabinu se samostatnou koupelnou). Náš NateWhite má plně vybavenou kuchyň s mikrovlnnou troubou, kávovarem Nespresso, ...

Naše komerční luxusní jachta je k dispozici pro denní plavby i chartery od tří dnů v regionu Göcek & Fethiye. Máme 3 kajuty, včetně 1 hlavní ložnice s manželskou postelí, vlastní koupelnou, TV a hudebním systémem a 2 dvoulůžkových kajut, které lze přeměnit na dvoulůžkové kajuty se společnou koupelnou. (Naše posádka má vlastní zadní kabinu se samostatnou koupelnou). Náš NateWhite má plně vybavenou kuchyň s mikrovlnnou troubou, kávovarem Nespresso, varnou konvicí, toustovačem, výrobníkem ledových kostek a myčkou. Je také plně klimatizovaná se samostatným ovládáním v kajutách a salonu. Na palubě jsou také dvě televize s internetovými streamovacími službami. Naše profesionální posádka se skládá ze dvou členů, kapitána a kuchaře/hostesky. Dovolujeme si Vám nabídnout kompletní ubytování se snídaní, lehkým obědem a večeří nebo předvýběrovým menu ze souborů středomořské a mezinárodní kuchyně na den za příplatek dle Vašeho přání. Jsme registrováni i pro prodej alkoholických nápojů. Pokud dáváte přednost vlastnímu výběru jídel, můžeme vám pomoci s nákupem potravin online nebo v Göceku. Náš servisní člun je zcela nový (06/2021) 6místný 14 stop dlouhý a 7 stop široký 50 HP (Honda) raftový člun, který vás také rychle a pohodlně doveze do jedné z ostrovních restaurací v Gocek Bay. Můžeme vám také rezervovat SeaBob, JetSki, ParaSail a další vodní sporty a atrakce na týden, instanci nebo na den během charteru. Naše NateWhite je komerčně registrovaná motorová jachta s tureckou vlajkou, která je zákonná k pronájmu v tureckých vodách, přičemž platí všechny poplatky a všechny předpisy se řídí evropským jachtingem naší rodiny. S námi jste v bezpečí a krásné vody, které si užijete, jsou také bezpečné a dobře postaráno. Region Göcek & Fethiye zahrnuje několik desítek ostrovů a více než 200 krásných zátok. Vezměte prosím na vědomí, že si pronajímáme pouze v tomto regionu a pro naše HP platí omezení rychlosti na 1 000 ot./min, které je vynuceno předpisy na ochranu přirozeného života. Pokud dáváte přednost servírování vlastního výběru jídel a nechcete naši asistenci s nákupem, nezapomeňte si během charteru zakoupit všechny druhy kuchyňských potřeb, včetně přídělů pro posádku. Náš NateWhite je vybaven solárními panely a servisními bateriemi 16x120Ah. Všechna zařízení běží na invertor, s výjimkou čističky vody a klimatizace. Dieselový generátor může běžet až tři hodiny denně s výjimkou noci, aby se zabránilo obtěžování hlukem v zálivech. Klimatizace je k dispozici pouze v těchto časech nebo když je v přístavu k dispozici elektřina. Naše čistička vody má kapacitu 180 litrů za hodinu s nádrží o objemu 400 litrů. Vezměte prosím na vědomí celkovou kapacitu sladké vody a nesprchujte se dlouho. Naše toalety mají elektricky ovládané splachování vody a aktivní biologické čištění odpadních vod, aby se zabránilo znečištění moře v souladu s evropskými a tureckými předpisy pro obchodní chartu. Žádáme hosty, aby se zdrželi vyhazování toaletního papíru nebo jiných předmětů, které by mohly ucpat toalety nebo kanalizaci. V takových případech jsme povinni přenést náklady na opravy během pronájmu na naše hosty. Pokud jste provedli rezervaci prostřednictvím třetí strany, naše posádka nemusí být během charteru vaším prvním kontaktním místem z důvodu smluvních ustanovení. V takovém případě si ponechte kontaktní údaje svého agenta. Jsme tu pro vás, abychom vám zajistili skvělou dovolenou, ale jsme také vázáni podmínkami agenturních smluv.

Our commercial luxury yacht is available for daily cruises as well as charters from three days in the Göcek & Fethiye region. We have 3 cabins, including 1 master bedroom with a queen-size bed, en-suite bathroom, TV & music system and 2 twin cabins that can be converted to double cabins with a shared bathroom. (Our crew has their own aft cabin with a separate bathroom). Our NateWhite has a fully equipped kitchen with a microwave, Nespresso machine, ...

Our commercial luxury yacht is available for daily cruises as well as charters from three days in the Göcek & Fethiye region. We have 3 cabins, including 1 master bedroom with a queen-size bed, en-suite bathroom, TV & music system and 2 twin cabins that can be converted to double cabins with a shared bathroom. (Our crew has their own aft cabin with a separate bathroom). Our NateWhite has a fully equipped kitchen with a microwave, Nespresso machine, kettle, toaster, ice cube maker and dishwasher. She is also fully air-conditioned with separate controls in the cabins and saloon. There are also two televisions with internet streaming services on board. Our professional crew consists of two members, a captain and a cook/hostess. We would like to offer you complete accommodation with breakfast, a light lunch and dinner or a pre-selection menu from sets of Mediterranean and international cuisine per day for an extra charge according to your wishes. We are also registered for the sale of alcoholic beverages. If you prefer to have your own selection of dishes served, we can also help you with food shopping online or in Göcek. Our service boat is a brand new (06/2021) 6 seater 14 feet long 7 feet wide 50 HP (Honda) raft boat that can also take you quickly and comfortably to one of the island restaurants in Gocek Bay. We can also book SeaBob, JetSki, ParaSail and other water sports and attractions for you for the week, per instance or per day during the charter. Our NateWhite is a commercially registered Turkish flag MotorYacht that is lawful for charter in Turkish waters, with all fee’s paid and all regulations followed by our family’s European Yachting business. You are safe with us, and the beautiful waters you will enjoy are also safe and well looked after. The region of Göcek & Fethiye includes several dozen islands and more than 200 beautiful bays. Please note that we only charter in this region, and there is a speed limit of 1000 rpm for our HP that is enforced by regulations to protect natural life. If you prefer to have your own selection of dishes served and do not want our shopping assistance, please remember to purchase all kinds of kitchen supplies, including the crew's rations during the charter. Our NateWhite is equipped with solar panels and 16x120Ah service batteries. All devices run on an inverter, with the exception of the water purifier and the air conditioning. The diesel generator is allowed to run for up to three hours a day, except at night, in order to avoid the noise nuisance in the bays. Air conditioning is only offered at these times or when electricity is available at the port. Our water purifier has a capacity of 180 liters per hour, with a 400-liter tank. Please note the total fresh water capacity and do not take long showers. Our toilets have electrically operated water flushing and active biological wastewater treatment to prevent marine pollution in accordance with European and Turkish commercial charter regulations. Our guests are asked to refrain from disposing of toilet paper or other items that could clog the toilets or the sewage system. In such cases, we are obliged to pass on the cost of repairs during the charter to our guests. If you have booked through a third party, our crew may not be your first point of contact during the charter due to contractual regulations. In this case, please keep the contact details of your agent. We are there for you to give you a great vacation, but we are also bound by the conditions of agency contracts.


Podrobnosti

Podmínky pronájmu

Typ pronájmu
Se skipperem
Kauce
(Spravováno přímo vlastníkem)
Podmínky zrušení
Zen
Palivo
Není zahrnuto v ceně

Loď

Typ lodi
Jachta
Značka - Model
Princess - Princess 56 Flybridge
Rok výroby
2000
Povolená kapacita
6
Počet kajut
3
Počet lůžek
6
Počet toalet
3
Délka (m)
18,1
Šířka (m)
4,8
Ponor (m)
1,3
Motor
1600hp (1 motor)
Zvířata jsou na palubě povolena
Ne
Umístění
Přístav
Záchranné vybavení
Základní
Další možné odjezdy
Göcek

Používání

Exkurzní den
Plavba

Vybavení

Hygiena

WC (3)
Koupelna (3)

Možnosti

Supplément skipper
Povinné
Včetně

Kde se loď nachází?


Informace o majiteli: Rostislav
Rostislav
Člen od 2022
Procento odezvy: 83 %
Doba odezvy: do 2 dnů
Jakými jazyky se domluvíte: Angličtina
Telefonní číslo

✓ ověřeno

E-mailová adresa

✓ ověřeno

Od
/ den
Zrušení zdarma